Dugnad

Som ideell forening er Sandved Turn avhengig av medlemmenes dugnadsinnsats.

Dugnad utgjør en svært viktig ressurs, og er helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et godt aktivitetstilbud. Dugnadsånden er derfor viktig for oss å ta vare på. Dugnad gir oss også fellesskap og vi blir bedre kjent.

Ved innmelding aksepterer foresatte/medlemmet å ta del i foreningens dugnadsarbeid. Det forventes at foreldre til medlemmer utfører minimum 3 timer dugnadsarbeid per halvår. Vi har også en salgsdugnad på høsten. 

Detaljert dugnadsliste blir sendt ut på mail i forkant av arrangementet. Det er viktig at dere holder dere orientert over hvilke datoer og hvilke oppgaver som tildeles hver enkelt turner med familie. Vakter som ikke passer må dere selv sørge for å bytte.

Følg også med i ditt barns partis gruppe på RubicConnect. Der vil det legges ut løpende informasjon om kommende arrangementer.

Oversikt dugnad Sandved Turn. Ønskes/ forventes av de ulike partier:

Dugnadsoppgavene kan variere etter klubbens behov og kompetanse.