Treningstider sesongen 2024/25

Påmeldingen til høstens partier er nå åpen. 

Kom og bli med i aktivitet, samhold og treningsglede!

Nye medlemmer må melde seg inn i klubben HER først. Partier for barn under skolealder

              Parti                                           Dag                  Tid                     Sted                                                              

 • Foreldre og barn 2-3 år (1)         Mandag             16.15-17.00          Gymsal Sandved skole                          MELD PÅ               
 • Foreldre og barn 2-3 år (2)         Mandag              17.05-17.50         Gymsal Sandved skole                          MELD PÅ        
 • Foreldre og barn 2-3 år (3)         Tirsdag               16.25-17.10        Gymsal Sandved skole                           MELD PÅ
 • Foreldre og barn 2-3 år (4)         Onsdag               17.15-18.00        Gymsal Sandved skole                           MELD PÅ  
 • Gymlek 4-5 år (1)                         Mandag              16.30-17.15        Gymsal øst Skeiane ungd.skole           MELD PÅ              
 • Gymlek 4-5 år (2)                         Mandag              17.20-18.05        Gymsal øst Skeiane ungd.skole           MELD PÅ
 • Gymlek 4-5 år (3)                         Tirsdag               17.15-18.00        Gymsal Sandved skole                           MELD PÅ
 • Gymlek 4-5 år (4)                         Onsdag               16.25-17.10        Gymsal Sandved skole                           MELD PÅ           
 • Mini- Para (Partallsuker)           Torsdag               16.15-17.00       Gymsal Skeiane ungd.skole                 MELD PÅ

Partier for barn i barneskolealder

              Parti                                                                       Dag             Tid                        Sted                                               

 • Gymlek med Idrettens grunnstige 1-3 klasse(1)   Mandag        15.00-15.55           Sandneshallen K2                 MELD PÅ
 • Gymlek med Idrettens grunnstige 1-3 klasse(2)   Onsdag         15.00-15.55           Sandneshallen K2                 MELD PÅ
 • Turn 1-2 klasse (1)                                                      Tirsdag          17.00-17.55            Sandneshallen K2                 Venteliste 
 • Turn 1-2 klasse (2)                                                       Onsdag         16.00-16.55           Sandneshallen K2                 MELD PÅ  
 • Turn 1-2 klasse (3)                                                       Onsdag         18.00-18.55           Sandneshallen K2                 MELD PÅ  
 • Turn 3-4 klasse (1)                                                       Tirsdag          16.00-16.55           Sandneshallen K2                MELD PÅ   
 • Turn 3-4 klasse (2)                                                       Onsdag          17.00-17.55            Sandneshallen K2                MELD PÅ
 • Turn gutter 3-7 klasse                                                 Torsdag         15.00-15.55           Sandneshallen K2                MELD PÅ
 • Turn 5-7 klasse                                                             Tirsdag          18.00-18.55           Sandneshallen K2                MELD PÅ
 • Turn uten tidl. erfaring 5-10 klasse                         Onsdag           19.00-19.55           Sandneshallen K2                MELD PÅ
 • Parkour 3-4 klasse                                                       Tirsdag           17.30-18.25           Skeiane ung.skole gymsal   MELD PÅ
 • Parkour 5-7 klasse                                                       Tirsdag           18.30-19.25           Skeiane ung.skole gymsal  MELD PÅ   
 • Cheerleading 5-10 klasse                                            Søndag          18.00-18.55           Gymsal Sandved Skole        MELD PÅ   
 • Stortrampoline 5-7 klasse                                          Tirsdag           18.30-19.25           Sandneshallen K2                MELD PÅ
 • Paraturn (partallsuker)                                                Torsdag          17.05-17.50           Skeiane ung.skole gymsal  MELD PÅ

Partier for ungdom

              Parti                                                      Dag             Tid                         Sted                                        

 • Turn uten tidl. erfaring 5-10 klasse      Onsdag        19.00-19.55            Sandneshallen K2                         MELD PÅ       
 • Salto (turn) 13-18 år                                Onsdag         20.00-21.00            Sandneshallen K2                         MELD PÅ
 • Parkour 13-18 år                                      Tirsdag          16.30-17.25            Skeiane ung.skole gymsal           MELD PÅ
 • Stortrampoline 13-18 år                         Tirsdag          19.30-20.25           Sandneshallen K2/S1                   MELD PÅ
 • Paraturn (partallsuker)                           Torsdag         17.05-17.50            Skeiane ungd.skole gymsal         MELD PÅ

Partier for voksne

              Parti                                                    Dag                    Tid                         Sted

 • GymX Ballspill (menn)                         Onsdag                  20.15-22.00           Gymsal Sandved Skole            MELD PÅ
 • GymX Styrke                                           Onsdag                  19.00-20.00           Gymsal Sandved skole            MELD PÅ
 • GymX Dans                                             Søndag                  19.00-19.55            Gymsal Sandved Skole           MELD PÅ
 • GymX Turn for voksne                         Tirsdag                  19.00-20.30             Sandneshallen K2                   MELD PÅ
 • Paraturn (partallsuker)                        Torsdag                  17.05-17.50            Gymsal Skeiane ung.skole      MELD PÅ

Konkurranseparti

Parti                                                          Dag                    Tid                       Sted                                           

Konkurranseturn Aspiranter 3-4 klasse

 • Trampett og tumbling                 Mandag              16.00-17.30         Sandneshallen K2
 • Frittstående                                   Tirsdag               15.30-16.25         Sandneshallen M3
 • Trampett og tumbling                 Torsdag              16.00-17.30          Sandneshallen K2

Konkurranseturn Rekrutter 5-7 klasse

 • Trampett og tumbling                 Mandag               17.15-19.00         Sandneshallen K2
 • Frittstående                                   Tirsdag                16.15-19.00*       Sandneshallen M3
 • Trampett og tumbling                 Torsdag               17.00-18.45         Sandneshallen K2

                *Gymnastene vil deles inn i grupper, og får treningstid kl. 16.15-17.45 eller 17.30-19.00

Konkurranseturn Junior 8. klasse og eldre

 • Trampett og tumbling                 Mandag                19.00-21.00        Sandneshallen K2                                  
 •   Frittstående                                 Tirsdag                 19.00-21.00        Sandneshallen M3
 •  Trampett og tumbling                Torsdag                19.00-21.00        Sola Arena

Konkurranseturn Senior 

 • Trampett og tumbling                Mandag                 20.15-21.45       Sandneshallen K2
 • Trampett og tumbling                Tirsdag                 19.00-20.30        Sandneshallen K2
 • Frittstående                                  Tirsdag                 20.45-21.45        Sandneshallen M3Treningsområder i Sandneshallen
Treningsområder i Sandneshallen