Les mer om oss

Sandved turn

Sandved Turn ble stiftet 01.09.1975.

Sandved Turns formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Sandved Turn er medlem av Norges idrettsforbund gjennom Rogaland Idrettskrets.

Sandved Turn er tilknyttet Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Vi hører hjemme i Sandnes Kommune og er tilknyttet Sandnes Idrettsråd.

Sandved Turn er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Per november 2022 har Sandved turn 603 medlemmer i alderen 2 - 65 år med en gjennomsnittsalder på 10,5 år. Den største medlemsmassen er i alderen 3-10 år, og vi er den eneste idrettsklubben på Sandved som tilbyr idrett i så lav alder!

Vi har i 2022 et stort korps av trenere på timesbasis. De fleste av disse er aktive i klubben selv, noe som gjør at flere av de yngste får sin egne turnforbilder som trenere.

Litt historie:

I september 1975 var det noen driftige damer på Sandved som startet opp en turnforening; nærmere bestemt Sandved Turn. Helga Bergsaker, Gunborg Seldal, Turid Stangeland og Synnøve Hølland er noen av de som var mest aktive med å få i gang turn for både store og små her på haugen. Klubben ble offisielt stiftet 10.09.1975. Både Helga og Turid satt i styret i ca. 15 år. Fanen vår er tegnet av Helga Bergsakers far og Inger Riskedal har brodert den. Opphenget er laget av Turid Stangelands mann og han laget også kassen som fanen oppbevares i. Maren Øien har vært med å designe trykket til våre t-skjorter.