Organisering


Styret er Sandved Turns høyeste myndighet mellom årsmøtene, og består av 7 personer - leder, nestleder og 5 styremedlemmer. Styret velges blant frivillige foresatte fra de ulike partiene, trenere og andre, og bidrar til at klubben drives fornuftig og at våre utøvere blir ivaretatt på best mulig måte. Medlemmene sitter normalt i 2 år, men kan sitte både lengre eller kortere etter eget ønske. Styremøter avholdes normalt en gang i måneden. Årsmøtet avholdes årlig i perioden februar-mars, og varsles på hjemmesiden en måned i forkant.

Vi ønsker på sikt å bli store nok til å ansette en daglig leder, som vil rapportere direkte til styret.

Roller som valgkomité, kontrollutvalg, barneidrettsansvarlig og komitemedlemmer bekles også av foresatte fra de ulike partiene.

Øvrige foresatte fra alle våre partier deltar i ulike dugnadsgrupper, og bidrar til gjennomføring av klubbens arrangementer.

Styret 2023

Styreleder

Marianne Elizabeth Gudmundsen

Nestleder

Maren Opsahl

Styremedlem

Elisabeth Ueland

Styremedlem

Inger Therese Haugen- Haugland

Styremedlem

Raymond Lillejord

Styremedlem

Norunn Garvik

Styremedlem

Leif Johannes Omland

Vara 

Elin Grastveit Houghton