Om partiene

Trykk her for partienes treningstider og påmelding.

Alle partiene (med unntak av konkurranseparti) er åpne for alle. Det er ingen krav til forkunnskaper eller at man skal beherske spesifikke turnferdigheter.   


Paraturn: 

Nytt parti høsten 2023! Sandved Turns tilbud for de som har behov for ekstra tilrettelegging. Målet er bevegelsesglede, mestring og gruppetilhørighet. Vi kaller det paraturn, i stedet for "turn for mennesker med funksjonsnedsettelse". Bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede fra skolealder til voksne kan melde seg på her. Kriteriet er ikke selve diagnosen, men behovet for tilpasning.

Alle deltakere må ha med en ledsager over 16 år, som gjerne kan delta underveis. Våre dyktige trenere leder aktivitetene. Trening annenhver torsdag i gymsalen på Skeiane Ungdomsskole. 

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktiviteter for barn. I konseptet gymlek med foresatte fra Norges gymnastikk- og turnforbund kombinerer vi gymnastikkens grunnelementer med lek. Foreldre eller foresatte er med som en trygghet for barna i aktivitetene. Vi legger opp til allsidig, lystbetont bevegelsestrening og stimulering av grunnmotoriske ferdigheter. 

Foreldre og barn 2-3 år:

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktiviteter for barn. I konseptet gymlek med foresatte fra Norges gymnastikk- og turnforbund kombinerer vi gymnastikkens grunnelementer med lek. Foreldre eller foresatte er med som en trygghet for barna i aktivitetene. Vi legger opp til allsidig, lystbetont bevegelsestrening og stimulering av grunnmotoriske ferdigheter. 

NB! Det er kun barnet som skal meldes på partiet. 

Treningen foregår på Sandved skole eller Skeiane ungdomsskole. Vi deltar på jule-og våroppvisningen.

Gymlek 4-5 år:

I konseptet gymlek fra Norges gymnastikk- og turnforbund kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. På disse partiene legges det vekt på god motorikk og bevegelsesmønster. Treningen er lystbetont og man varierer mellom ulike stasjoner og utfordringer for barna. Hinderløype er veldig populært, og vi har oftest leker eller dans som oppvarming

Barna skal ha det gøy, samtidig som de lærer å omgås og ta hensyn til andre barn og voksne.

Våre dyktige instruktører veileder barna gjennom timen.

Treningen foregår på Sandved skole eller på Skeiane ungdomsskole. Vi deltar på jule-og våroppvisningen.

Turn 1.-2. klasse og 3-4 klasse: 

Treningen tar utgangspunkt i øvelsene fra NGTFs Idrettens Grunnstige, og utfordringer tilpasses den enkeltes nivå. Vi er innom dans og bevegelse etter musikk, og bruker variert utstyr til å lære gymnastikk- og turnelementer fra nybegynnernivå til mer avanserte momenter og øvelser. Enkel styrketrening, innlæring av rulle, forøvelser til hjul, håndstående og ulike satsøvelser på springbrett og trampett inngår også.  Etter hvert øver vi inn ulike hopp og serier på trampett og tumbling. Det er viktig at vi blir godt kjent med hverandre og kan ha det gøy sammen.

Treningen foregår i Sandneshallen. 

Vi deltar på jule-og våroppvisningen. I løpet av året kan man også melde seg på turndøgn og turnstevne. 


Turn 5.-7. klasse:

Salto står for Sosial, Allsidig, Lek, Turn, og Oppvisning, og er en videreføring av idrettens grunnstige.  Målet er å gi barn og ungdom nye utfordringer og målsetninger. 

Variert oppvarming til musikk. Vi trener styrke, utholdenhet og bevegelighet, og basisferdigheter som er viktig for å beherske gymnastikk- og turnøvelser. Vi skal bli godt kjent med hvordan kroppen fungerer og hvordan vi skal bruke den i forbindelse med serier og rytmikk. Vi øver inn ulike hopp og serier på trampett og tumbling. Det er viktig at vi blir godt kjent med hverandre og kan ha det gøy sammen 

Alle treninger foregår i Sandneshallen. Vi deltar på jule-og våroppvisningen. I løpet av året kan man også melde seg på turndøgn, turntreff og turnstevne.

Turn uten tidligere erfaring 5.-10. klasse:

For dem som er nye eller har hatt en lang pause. Treningene og øvelsene vil tilpasses den enkelte. Vi trener mot å  ulike elementer som hjul, araber, håndstående, og salto. Her er motivasjonen den enkelte får av å mestre kropp og nye øvelser det viktigste.

Alle treninger foregår i Sandneshallen. Vi deltar på jule-og våroppvisningen. I løpet av året kan man også melde seg på turndøgn, turntreff og turnstevne.

Turn 8. klasse og eldre:

Vi trener på basiselementer i matteturn og trampett. Vi benytter også trampoline i våre treninger. Her får du utvikle deg på ditt eget nivå og får utfordringer. Et populært breddeparti som passer for ungdom som vil utfordre seg selv, men uten å starte i konkurranser. 

Frivillig deltakelse på oppvisninger, og mulighet for å melde seg på turntreff i løpet av året.

Parkour: 

Parkour er kunsten å komme seg fra et punkt til et annet, effektivt og med flyt. Dette er et nystartet parti på Skeiane Ungdomsskole, hvor vi bruker utsyr som benker, matter, stoler, kassedeler, takbom, tjukkaser, springbrett. I løpet at året kan det hende vi også har treninger utendørs i urbane og naturlige omgivelser.

Vi deltar på jule-og våroppvisningen. I løpet av året kan man også melde seg på Turndøgn, turntreff og turnstevne.

Stortrampoline:

Nystartet parti høsten 2023! Her lærer du grunnleggende hoppteknikk, og kan bygge deg opp til kule triks og saltoer på stortrampoline. Vi anbefaler å gå på et vanlig turnparti i tillegg, men det er ikke et krav. 

Vi deltar på jule-og våroppvisningen. I løpet av året kan man også melde seg på turndøgn, turntreff og turnstevne.

GymX:

Mosjons- og treningsaktiviteter for ungdom, voksne og godt voksne:

GymX Turn for voksne: Turn for voksne-partiet fokuserer på turn , men det stiller ingen krav til tidligere turnerfaring. Det aldri er for sent å starte med turn! Her er både nybegynnere og tidligere turnere i skjønn forening. Turn for voksne er sosialt og morsomt, og gir god trening uansett hvilket nivå du er på.

Vi har ca 30 minutter oppvarming og deretter en time i apparatene. Når det er ønskelig legger vi inn noe styrketrening. Våre dyktige og kompetente trenere sørger for tips, oppmuntring og sikring av gymnastene. Gymnastene kan selv være med og avgjøre hva de ønsker å trene og fokusere på. 

GymX Ballspill, menn: Her er fokus på fotball og innebandy, og det er idrettsglede og mosjon som gjelder. Målet for hver trening er at alle skal få kjørt pulsen til max og ta seg skikkelig ut.  

GymX Styrke: Partiet er for deg som ønsker variert og effektiv trening, med fokus på styrkeøvelser for hele kroppen. Det vil være innslag av tabatatrening, coretrening, sirkeltrening og trening i par/ mindre grupper med bestemte øvelser.Vi kommer til å kjøre et program ca 4 ganger og nytt program hver måned. Alle øvelser blir tilpasset etter nivået på deltakerene. På slutten av treningen bruker vi ca 10 min på tøyning og mobilitet.

Gym X Dans: I disse timene er hovedfokuset på å ha det kjekt med musikken! Timene vil bli inspirert fra jazzercise/Zumba med forskjellige dansestiler alt i fra hiphop til disco. Det legges også inn styrkeøvelser til musikken. Vi avslutter timene med tøying/mobilitetstrening. Dansekoreografiene vi tilrettelegges for alle nivåer, om en har danset før eller ikke. Hver måned kommer innslag til nye koreografier.

Konkurranseturn Aspirant 3-4 klasse og Rekrutt 5-7 klasse:

3 treninger i uken. Tilbud til jenter og gutter. Vi jobber med å utvikle hver enkelt til å mestre nye momenter som går utover vanlig basisnivå, og konkurrerer trampett, tumbling og frittstående. Inkludert i treningsavgiften er startavgift på 2 lokale konkurranser per sesong (for aspirantene: oppvisninger). Motivasjon for å trene og bli bedre er viktige faktorer for deltakelse på konkurranseparti. Det er begrenset antall plasser, med inntak to ganger i året.

Vi opptrer på jule- og våroppvisningen, og i løpet av året kan man melde seg på treningssamling, turndøgn og turntreff. 

Konkurranseturn Junior/Senior 8 klasse og eldre:

3 treninger i uken. Neste steg for de som kommer fra rekrutt og ønsker å satse. Det er begrenset antall plasser, med inntak tok ganger i året. 

Inkludert i treningsavgiften er startavgift til to konkurranser per sesong. Deltar i lokale og maks en nasjonal konkurranse per sesong.

Vi opptrer på jule- og våroppvisningen, og i løpet av året kan man melde seg på treningssamling.


Her finner du info om opptak til konkurransepartiene.