Priser høst 2024:

Betalingen består av to deler; En fast medlemskontingent og en treningsavgift som er avhengig av hvor mange parti du deltar på. 

Medlemskontigent:

  • Alle medlemmer kr 300,- per kalenderår (1.januar til 31.desember). Dette dekker medlemskap i klubben, idrettsforsikring og avgift til Norges Gymnastikk- og Turnforbund.  Prisen er 300,- uansett når på året en melder seg inn.
  • Sandved turn har ikke søskenmoderasjon eller familiemedlemskap. 

Treningsavgift:

  • Kr. 850- per parti, per halvår
  • Konkurranseturn har egne priser: Aspirant kr 2450,-. Rekrutt/junior kr 2950,-. Startavgift for 2 konkurranser er inkludert. I tillegg kommer konkurranselisens til forbundet: kr 200,- for utøvere t.o.m 12 år, kr 500 for utøvere f.o.m det året man fyller 13.  

Ved påmelding etter 1. november beregnes halv treningsavgift for høstsemesteret. Det samme gjelder for vårsemesteret ved påmelding etter 15.mars (Foreldre og Barn og Gymlek- parti)/1.april (øvrige partier) 

Vi har bindende påmelding på våre partier. Treningsavgift eller kontigent refunderes ikke. 

For alle- fondet:

Sandved Turn ønsker at turn skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av familieøkonomi. Derfor har klubben opprettet et fond, der de som ellers ikke kunne deltatt kan søke om å få dekket sine utgifter. Les mer og søk her: https://www.sandvedturn.no/fond-for-alle/