Om klubben

Sandved Turn ble stiftet 01.09.1975.

Sandved Turns formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Sandved Turn er medlem av Norges idrettsforbund gjennom Rogaland Idrettskrets.

Sandved Turn er tilknyttet Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Vi hører hjemme i Sandnes Kommune og er medlem av Sandnes Idrettsråd.

Sandved Turn er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Per desember 2023 har klubben 754 medlemmer i alderen 2 - 80 år med en gjennomsnittsalder på 10,5 år. Den største medlemsmassen er i alderen 3-12 år, og vi er den eneste idrettsklubben på Sandved som tilbyr idrett i så lav alder!

Vi har i 2024 et stort korps av trenere på timesbasis. De fleste av disse er også aktive utøvere i klubben selv, noe som gjør at flere av de yngste får sin egne turnforbilder som trenere.

Sandved Turn er en frivillig organisasjon som i stor grad drives på dugnad. De som sitter i styret og komiteer er enten turnere selv, foresatte eller instruktører.

Klubbens styringsdokumenter finner du her.