Forsikring 

Alle som er medlem Sandved Turn er forsikret både under organisert aktivitet og egentrening gjennom idrettsforsikringen. Forsikringen er kun gyldig ved betalt medlemskontingent. Forsikringsavtale og vilkår finnes her:  https://gymogturn.no/ressurser-og-verktoy/forsikring/

  • Grunnforsikringen gjelder for alle medlemmer i Sandved Turn.
  •  Konkurranseforsikringen gjelder for alle konkurransegymnaster som har betalt konkurranselisens. 
  • Trenerforsikringen gjelder alle trenere med trenerlisens.

For å melde skade må man logge seg på med BankID på Gjensidige sine nettsider: Skademeldingsskjema Gjensidige

På reise til f.eks. treningsleirer anbefales det å ha egen reiseforsikring, da forsikringen gjennom medlemskontingenten kun er en ulykkesforsikring. Forsikringen dekker IKKE reise, tyveri, mistet mobil, ødelagte briller etc.