For alle- fondet

13.08.2023

Sandved Turn ønsker at turn skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av familieøkonomi. Klubben har derfor på bakgrunn av en gave fra Sparebankstiftelsen SR-Bank opprettet et fond, som kan gjøre idretten lettere tilgjengelig for dem som ellers ikke kunne deltatt. Fondet er først og fremst for barn og unge fra familier med økonomiske utfordringer.


Man kan søke om å få dekket følgende utgifter:

  • Medlemskontingent og treningsavgift

  • Nødvendige lisenser og forsikringer for enkeltpersoner

  • Egenandel til turnarrangement (reise og opphold)

  • Personlig utstyr som er påkrevd for å drive idretten


Listen over er ikke uttømmende, det vil bli foretatt en skjønnsmessig individuell vurdering av hver søknad.

Det føres protokoll og regnskap over hvem som har mottatt støtte, samt hva støtten er brukt til. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

Bruk dette skjemaet for å søke.

Ta gjerne kontakt på sandvedturn@gmail.com om du har spørsmål.