Innkalling til årsmøte

23.01.2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandved Turn

Årsmøtet avholdes den 21.02.23 Kl: 18.00 på i Sandneshallen, klasserommet ved foaje.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 07.02.23 til sandvedturn@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.sandvedturn.no

For å ha stemmerett må medlemmet fylle 15 år det året årsmøtet avholdes, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

styret i Sandved Turn