Oppstart vårsesongen

01.01.2024

Godt nytt år alle sammen! 

Treningene starter opp igjen i uke 2.

Alle deltakere på høstens partier overføres automatisk til vårsesongen.  Husk å sende oppsigelse til sandvedturn@gmail.com senest 03.januar dersom du ikke ønsker å fortsette.

Appen RubicLagetMitt fases nå ut og erstattes av Rubic Connect. Alle medlemmer/foresatte må ha denne. Her melder man seg av og på treninger, mottar beskjeder fra trenerne og kan selv sende melding til både trenere og andre deltakere.

Her er viktige datoer i vårsesongen: