Vi starter et ekstra turnparti for 1-2. klasse!

14.09.2023

Som følge av gledelig stor etterspørsel og lang venteliste, starter vi opp et ekstra parti med Turn 1-2 klasse!

Onsdager kl 18.00-18.55 i Sandneshallen.

Her kan du melde barnet inn i klubben (hvis det ikke allerede er medlem).

Her kan du melde barnet på selve partiet.

Treningene starter allerede neste onsdag, 20.september. Håper vi sees!